Top header image

Van functiehuis naar talentontwikkeling: tijd voor een nieuwe aanpak

31 oktober 2020 ·

Het doel van de meeste scholen en onderwijsinstellingen lijkt eenvoudig: het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit op basis van een strategische visie voor de lange termijn. Maar dat valt niet mee binnen het onderwijs waar lerarentekorten, werkdruk en de zoektocht naar passend onderwijs nog altijd niet ten einde zijn. Tijd voor een cultuuromslag. Een nieuwe bewustwording die de invulling van de langetermijndoelen voor beter onderwijs letterlijk in handen van het team legt, zodat er bij besturen, directies en HR-afdelingen ruimte ontstaat voor die stip aan de horizon.

Wilskracht

De vraag voor de schoolleiding die daarbij voor de hand ligt: hoe zorg je ervoor dat de zorgvuldig geformuleerde doelstellingen voor het verbeteren van onderwijskwaliteit gewaarborgd blijven bij de medewerkers? Wat maakt dat de duurzame idealen voor de toekomst ook daadwerkelijk bereikt worden? Het geheim zit vooral bij de medewerkers zelf. Zij beschikken over een schat aan kennis, expertise en vaardigheden én hebben de motivatie. Pure wilskracht om te doen waar ze goed in zijn. Om hun eigen talenten in te zetten waar dat het hardst nodig is. Als ze maar de kans krijgen.

Want het is met het inzetten van díe rollen en talenten dat eigenaarschap bij de medewerkers van de school ontstaat. Vanuit eigen beweegredenen pakken deze toegewijde medewerkers projecten op en gaan ze nieuwe samenwerkingen aan, gericht op de te behalen doelen. Niet omdat dat van de directie moet of omdat dat zo in de functieomschrijving staat, maar omdat ze het belang ervan inzien en weten dat ze vanuit hun eigen rol en hun eigen talenten méér kunnen bereiken. En er nog plezier in hebben ook.

Talenten benutten

In plaats van het werken met een functiehuis en vastomlijnde taakomschrijvingen, kun je ook kijken naar de specifieke rollen die worden ingezet. Worden de (ondergeschoven) talenten van de medewerkers wel voldoende benut? Zijn medewerkers voldoende gemotiveerd en doen ze wat ze het liefste doen? Zijn medewerkers zich wel bewust van hun talent? Hoe meer medewerkers zelf de ruimte pakken, hoe meer goede ideeën er komen. Laat medewerkers zelf nadenken over hoe onderwijs nog beter kan en welke rol ze daarbij willen spelen. Zo voelen ze zich meer betrokken bij de langetermijnvisie, nemen ze sneller verantwoordelijkheid en zijn ze trots op wat ze bereikt hebben. Het vergt vertrouwen en openheid om medewerkers daarin de ruimte te geven en om als directie een meer faciliterende rol aan te nemen. Een flinke uitdaging, maar niet onmogelijk.

Job Journey

Job Journey gelooft dat iedereen zelf eigenaar is van zijn of haar eigen loopbaan. Door dit op een laagdrempelige manier te verankeren voor iedere medewerker, worden alle vaardigheden en competenties binnen een organisatie goed zichtbaar en kunnen de juiste verbindingen worden gelegd tussen talenten en uitdagende projecten. Bovendien creëren de medewerkers op deze manier zelf hun eigen werkgeluk. Omdat ze hun eigen loopbaan vormgeven en kunnen doen waar ze goed in zijn. Waar ze passie voor hebben. En mensen die gelukkig zijn met hun werk verzuimen minder en presteren beter. Bovendien helpt het in de medewerker gestelde vertrouwen ook bij de binding aan de school als werkgever en geeft het ontwikkelen van eigen talent een gevoel van meer vrijheid. Stuk voor stuk aspecten die het uitdragen van de langetermijnstrategie in praktische zin alleen maar ten goede komen.

The road of happiness

Het platform van Job Journey biedt medewerkers een manier om de paaltjes langs hun reis naar werkgeluk zelf uit te zetten. In een persoonlijke digitale portfolio brengen ze eigen competenties, vaardigheden en rollen in beeld en leggen ze ambities vast. En met de eindbestemming in het vizier, zitten de medewerkers zelf achter het stuur naar de eindbestemming. En dat zorgt voor bevlogen medewerkers. Werkkrachten die gemotiveerd zijn om de hogere doelen van het onderwijs te behalen, omdat ze dat mogen doen op hun eigen manier. In de juiste rol en met het inzetten van eigen talenten. Zo wordt de langetermijnvisie van directie en bestuur hún langetermijnvisie. Hún droom.

Onderwijs verbeteren doe je samen

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit, nu en in de toekomst, is mogelijk. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk. Als je het maar samen met de medewerkers doet en uitgaat van een vorm van autonomie die gebaseerd is op de talenten en ambities van de medewerkers zelf. Dan ontstaan bevlogen ambassadeurs die alles uit zichzelf halen om het onderwijs beter te maken. En dan is die stip aan de horizon niet eens zo ver weg meer.

Aan de slag met de demo

Ben je overtuigd van ons platform? Vraag een demo aan of plan een afspraak in.