Top header image
Grote Wolk Vliegende vogels
Grote Wolk
Kleine Wolk
Kleine Wolk
Grote Wolk

Job Journey

Op reis naar zelftontplooing en werkplezier

Het hart van Job Journey is ons online talentenplatform dat medewerkers aan het stuur zet van hun eigen loopbaan. Dat doen we op een uitnodigende en aantrekkelijke manier, in de vorm van de mooie reis die persoonlijke ontwikkeling kan zijn. Onze gebruiksvriendelijke applicatie bestaat uit zes complementaire modules waarmee medewerkers vastleggen wat hun talenten en kwaliteiten zijn, hoe ze deze verder willen ontwikkelen en welke stappen ze daadwerkelijk op die route hebben gezet.

Job application Job Journey

Een koffer vol mogelijkheden, ook voor de organisatie

In de taal van Job Journey: je vult je paspoort in, pakt je koffer, gaat op reis en doet verslag! Last but not least is ons talentenplatform een plek waar medewerkers onderling contact kunnen maken en matches tussen projecten en personen ontstaan. Als organisatie zie je precies welke kwaliteiten en drive je in huis hebt, zodat je die slim kunt combineren en aan je opdrachten en ambities kunt verbinden. En als medewerkers in hun kracht staan en eigenaarschap ervaren, komt ook de organisatie in een positieve flow.

Job application Job Journey

6 complementaire modules

Talentenmodule
Paspoort

Paspoort

In deze module leg je vast waar je goed in bent. Wat zijn de talenten, competenties en vaardigheden? In welke rollen en werkgebieden ben je inzetbaar? Op basis van je paspoort worden interessante opdrachten, projecten of interne vacatures voorgesteld. Als je je paspoort deelt met collega’s, kun je ook door hen gevonden worden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een team. In de applicatie kunnen medewerkers kiezen uit de competenties, rollen en vaardigheden die van toepassing zijn voor de organisatie. Ook (eerdere) ervaringen en assessments kunnen in het paspoort worden geïntegreerd.

Gesprekkencyclusmodule
Bestemming

Bestemming

Hier leg je het doel van je reis vast: je persoonlijke ambitie(s). Uiteraard in samenspraak met de organisatie, omdat je daarvoor samen de ruimte bepaalt. Jouw route moet immers samenkomen met de ambities van je team en de organisatie, zoals door je leidinggevende vastgelegd. Deze afspraken worden definitief gemaakt na het ambitiegesprek (zie Reisverslag) tussen medewerker en leidinggevende.

Activiteiten/projectenmodule
Route

Reisplan

In deze module geef je aan langs welke ontwikkelingsroute je je reisdoel wilt gaan bereiken. Dat kunnen opleidingen en workshops zijn, maar ook het trainen van specifieke vaardigheden of het opdoen van ervaring in bepaalde rollen of projecten. De organisatie bepaalt welke interne en externe opleidingscatalogi en andere opties de medewerkers krijgen aangeboden. Ook tijdens de reis kun je individuele en teamactiviteiten toevoegen en eventueel verbinden aan een team. Nadat je als medewerker hebt aangegeven dat een activiteit gepubliceerd mag worden in het Meeting point, kun je daar ook op gevonden worden. De activiteit wordt dan automatisch voorgesteld als mogelijk interessante opdracht bij andere gebruikers op basis van het door hen ingevulde paspoort.

Portfoliomodule
Mijn reizen

Mijn reizen

Dit is je persoonlijk portfolio: de opleidingen, projecten en andere activiteiten die je hebt gedaan of waar je mee bezig bent. Deze worden gekoppeld aan je paspoort, zodat je ook op je portfolio gezocht én gevonden kunt worden. Per activiteit kun je reflectie- en waarderingsgesprekken toevoegen die daar betrekking op hebben (zie Reisverslag).

Gesprekkencyclusmodule
Reisverslag

Reisverslag

In de gesprekkencyclusmodule doe je verslag van belangrijke gespreksmomenten met collega’s of leidinggevenden. Het ambitiegesprek is onderdeel van ‘De bestemming’. In overleg met je leidinggevende bepaal je welke van je ambities daadwerkelijk als bestemming worden vastgelegd. Een reflectiegesprek voer je tijdens een activiteit met collega’s en/of je leidinggevende. Hoeveel of hoe vaak, dat bepaal je als medewerker zelf. Bij het afronden van een activiteit vindt een waarderingsgesprek plaats.

Gesprekkencyclus
Matching- & get connected module
Meeting point

Meeting point

Dit is de plek waar alles samenkomt. Waar collega’s elkaar vinden en contact maken, bijvoorbeeld door middel van SMS, email, MS Teams, of het inplannen van een call. Maar het is ook de marktplaats van je organisatie. Hier kun je activiteiten en medewerkers zoeken en direct in contact komen met medereizigers die aanvullende kwaliteiten, dan wel dezelfde doelen en activiteiten hebben. Op basis van je paspoort stelt de applicatie automatisch opdrachten voor die voor jou interessant kunnen zijn. Naar aanleiding van competenties, rollen en vaardigheden ontstaat de ideale match tussen personen en projecten, tussen vraag en aanbod, tussen de talenten in en de uitdagingen van je organisatie. Het is vooral deze laatste module die het talentenplatform van Job Journey absoluut uniek maakt.

Onbegrensde mogelijkheden

Job Journey voelt zich overal thuis

Ons talentenplatform laat zich eenvoudig configureren en verbinden met andere applicaties en het aanbod van externe partners. Popay, de organisatie achter Job Journey, is van oorsprong systeemintegrator. Wij denken graag mee in het optimaliseren van efficiency en gebruiksgemak. Zo kan ons platform meerdere applicaties vervangen, wat medewerkers een minder versnipperde gebruikersomgeving biedt. Wel zo makkelijk.

  • Core HR
  • Opleidingen
  • Job Journey koppelt met bijna alle systemen
  • Recruitement
  • ERP systemen
Vraag een demo aan!

Geïnteresseerd?

Ben je overtuigd van ons platform? Vraag een demo aan of plan een afspraak in.